Loài vật nào có sức mạnh lớn nhất ở trong các khu vực mặt đất, bầu trời và biển cả, tại sao?

Tôi thấy trên mặt đất mạnh nhất là con gấu, trên bầu trời mạnh nhất là đại bàng, còn ở biển mạnh nhất là con cá voi xanh.

Còn thống lãnh cả ở mặt đất lẫn trên trời và dưới nước chắc là con vi khuẩn.

https://cdn.noron.vn/2022/01/13/loai-vat-khoe-nhat-the-gioi-67713-1642052001.jpg
Từ khóa: Khoa học, Sinh vật cảnh
Loài người

Trả lời

Loài người

Trên mặt đất là con kiến, trên bầu trời là con vẹt còn dưới nước là con cá chép