Lý luận về tình yêu (Giải trí)

  1. Tình yêu

https://cdn.noron.vn/2021/02/22/834961353212242-1613986284_1024.jpg

Bác sĩ: Tình yêu là căn bệnh, cần chữa trị bệnh nhân bằng chế độ nằm giường.

Nhà vật lý: Sao lại gọi tình yêu là căn bệnh được khi mà nó tiêu hao năng lượng nhiều như thế. Phải gọi tình yêu là hoạt động.

Kỹ sư cơ khí: Sao lại gọi tình yêu là hoạt động được, khi mà tổ hợp máy chính vẫn đứng yên? Phải gọi tình yêu là nghệ thuật.

Nhà phê bình: Sao lại gọi tình yêu là nghệ thuật khi mà ai cũng e ngại phô ra cho người khác xem? Phải nói tình yêu là trò gian lận.

Luật gia: Sao gọi tình yêu là trò gian lận khi mà hai phía đều thoả mãn. Phải nói tình yêu là hợp đồng sản xuất.

Doanh nhân: Sao lại gọi tình yêu là hợp đồng sản xuất được khi mà chi phí tốn kém nhiều hơn giá trị sản phẩm cuối cùng. Phải nói tình yêu là khoa học.

Giáo sư: Sao gọi tình yêu là khoa học được khi mỗi lần thí nghiệm lại ra một kết quả khác nhau? Phải gọi nó là ứng dụng chứ.

Sinh viên: Đúng là sư phụ chỉ giỏi lý thuyết. Tình yêu làm sao có thể ứng dụng được khi mà mỗi môn học lại định nghĩa nó theo một kiểu riêng như sau:

Lịch sử: Tình yêu là cuộc cách mạng giải phóng chủ nghĩa độc thân.

Địa lý: Tình yêu là trận động đất trong tâm hồn và trái tim làm nên "núi lửa".

Hoá học: Tình yêu là phản ứng hoá học sinh ra axít.

Vật lý: Tình yêu là lực hút mạnh hơn lực hút của trái đất.

Toán học: Tình yêu là phép trừ của túi tiền, phép chia của trái tim, phép nhân của nhân loại và là phép cộng của mọi rắc rối.

Văn học: Tình yêu là quyển sách dày mà đọc từ đầu đến cuối vẫn không ai hiểu gì cả. Xuân Diệu còn chịu bí nữa là ta.

Bản thân chúng em bỏ nhau xoành xoạch ấy mà, là sống thử thôi, chả biết đi đến đâu.

Nông dân: Sao lại chỉ sống thử thôi ? Chúng tôi tuy ít chữ nhưng con cái vẫn sòn sòn, rõ ràng đó là kết quả của tình yêu thật sự.

Chính khách: Sắp hết tài nguyên rồi, không được đẻ thêm nữa. Không thể vô tổ chức. Phải cấm đi lề trái...

Từ khóa: 

tình yêu