Lý thuyết nào là tiên đề của lý thuyết văn hóa luận (taylor)?

  1. Văn hóa

Từ khóa: 

văn hóa

Sao lý thuyết của Tylor lại là "văn hóa luận"? phải là "lý thuyết tiến hóa luận" chứ? Nếu bạn thực sự muốn hỏi để khai thác kiến thức thì nên đặt câu hỏi đầy đủ, rõ ràng hơn.

Trả lời

Sao lý thuyết của Tylor lại là "văn hóa luận"? phải là "lý thuyết tiến hóa luận" chứ? Nếu bạn thực sự muốn hỏi để khai thác kiến thức thì nên đặt câu hỏi đầy đủ, rõ ràng hơn.