Bạn thấy chiến dịch Tết "Về" của Biti's Hunter khác gì so với 5 mùa trước không?

  1. Marketing

  2. Kinh doanh và Khởi nghiệp

  3. Kinh doanh

Từ khóa: 

bitis hunter

,

chiến dịch marketing

,

marketing

,

kinh doanh và khởi nghiệp

,

kinh doanh

Mình thấy lần này không được nổi bật như Đi để trở về. Cá nhân mình thích các mùa trước hơn nhưng Bitis cũng biết lồng ghép tình hình dịch bệnh khó khăn và biến động của năm 2021 vào đấy chứ.

Trả lời

Mình thấy lần này không được nổi bật như Đi để trở về. Cá nhân mình thích các mùa trước hơn nhưng Bitis cũng biết lồng ghép tình hình dịch bệnh khó khăn và biến động của năm 2021 vào đấy chứ.

mình thấy cũng khá hay và mang tính nhân văn nhưng tình hình dịch bệnh như này ai cũng ở nhà rồi nên nó k thực tế cho lắm