Mạng xã hội thì kinh doanh đa cấp như thế nào?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Thực ra mình khá mù mờ với mô hình kinh doanh đa cấp. Trước giờ chỉ quen với hình thức kinh doanh đa cấp các sản phẩm hữu hình như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng,... chứ chưa từng nghe sản phẩm công nghệ như mạng xã hội có thể tổ chức doanh nghiệp theo dạng đa cấp. Có ai có thể phân tích sâu cho mình theo case của ông Hahalolo này không nhỉ?

Từ khóa: 

hahalolo

,

kinh doanh đa cấp

,

kinh doanh và khởi nghiệp

Đích thị đa cấp rồi
Trả lời
Đích thị đa cấp rồi

Thể loại mô hình bị cho là đào lửa ngay tại quê hương của nó thì biết rồi đấy