Có bạn nào thích khởi nghiệp không?

Mìh đang chuẩn bị thi CiC ở TPHCM có bạn nào muốn đồng hành với team.mk do team.mk thiếu nhân sự trong lĩnh vực social networking animal không ak😜😜ib nhé

https://cdn.noron.vn/2019/06/14/1595cebe3d8aad83c07f710f34ff6959.jpg
https://cdn.noron.vn/2019/06/14/1b207e127b7103b7eb2b797f258810f4.jpg
Từ khóa: startup, Kinh doanh và Khởi nghiệp

Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp CiC được biết đến là cuộc thi khởi nghiệp dành cho các bạn học sinh, sinh viên toàn quốc và quốc tế.

Để kêu gọi tham gia đồng hành cùng thì ít nhất bạn cũng nên show thêm thông tin bạn là ai, team có những ai, và bạn đã có những gì và mong muốn tìm 1 bạn đồng hành như thế nào để mọi người xem mình có join được không nhé!

Trả lời

Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp CiC được biết đến là cuộc thi khởi nghiệp dành cho các bạn học sinh, sinh viên toàn quốc và quốc tế.

Để kêu gọi tham gia đồng hành cùng thì ít nhất bạn cũng nên show thêm thông tin bạn là ai, team có những ai, và bạn đã có những gì và mong muốn tìm 1 bạn đồng hành như thế nào để mọi người xem mình có join được không nhé!

Không có những người làm nhân viên, nhà cung ứng... thì chỉ khởi nghiệp có tác dụng gì