1. Marketing

Marketting đúng đối tượng!!!?

Cho mình hỏi trong web này có những b nào chuyên hay đang tìm hiểu về socail marketting không??Và có b nào đang làm tài chính ngân hàng k, có thể ib giao lưu.Tks các ban!!

Từ khóa: social marketing, marketing
Social media marketing cụ thể là bạn mong muốn trao đổi về kiến thức gì?

Trả lời

Social media marketing cụ thể là bạn mong muốn trao đổi về kiến thức gì?