Màu sắc quốc kì của nước Nhật có ý nghĩa gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Lá cờ của Nhật Bản có một vòng tròn màu đỏ trên nền trắng. Màu trắng tượng trưng cho thuần khiết và chính trực, màu đỏ tượng trưng cho sự chân thành và nhiệt tình.
Trả lời
Lá cờ của Nhật Bản có một vòng tròn màu đỏ trên nền trắng. Màu trắng tượng trưng cho thuần khiết và chính trực, màu đỏ tượng trưng cho sự chân thành và nhiệt tình.