Tăng áp lực tĩnh mạch cửa trong xơ gan là do?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Tĩnh mạch cửa bị chèn ép do tổ chức xơ phát triển. Các nốt tế bào gan tân tạo chèn vào tĩnh mạch cửa. Tăng áp tĩnh mạch lách
Trả lời
Tĩnh mạch cửa bị chèn ép do tổ chức xơ phát triển. Các nốt tế bào gan tân tạo chèn vào tĩnh mạch cửa. Tăng áp tĩnh mạch lách