Mấy bạn có thể cho mình xin một vài trung tâm học TOEIC tốt không?

  1. Giáo dục

Từ khóa: 

giáo dục

Bạn ở Đà Nẵng thì có thể đi học thầy Tiền. Hồi trc mình thuộc hạng ngu tiếng Anh. Học thầy 2 khóa, thầy bảo chưa đủ để đi thi, nhưng thi đại vẫn đc 6 trăm mấy gần 700 điểm. Thi mà ko bị làm phân tâm mất 4 câu lớn thì cũng hơn 700 điểm rồi. Và khả năng nghe nói tiếng Anh cũng cải thiện rất nhiều.

Trả lời

Bạn ở Đà Nẵng thì có thể đi học thầy Tiền. Hồi trc mình thuộc hạng ngu tiếng Anh. Học thầy 2 khóa, thầy bảo chưa đủ để đi thi, nhưng thi đại vẫn đc 6 trăm mấy gần 700 điểm. Thi mà ko bị làm phân tâm mất 4 câu lớn thì cũng hơn 700 điểm rồi. Và khả năng nghe nói tiếng Anh cũng cải thiện rất nhiều.