Mình đang có một dự án về VR Haptrics để hỗ trợ người bị liệt có khả năng phục hồi, các chuyên gia cho mình góp ý về dự án này với!?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

  2. Sức khoẻ

  3. Thời trang

  4. Kinh doanh

  5. Khởi nghiệp

  6. Khoa học

Dự án VR Haptics là một dự án công nghệ sử dụng thực tế ảo (Virtual Reality - VR) và haptics để hỗ trợ người dùng có khả năng phục hồi chức năng sau chấn thương hoặc bệnh tật. Haptics là công nghệ tạo ra trải nghiệm cảm giác xúc giác thông qua các cảm biến và thiết bị đặc biệt.

Dự án tập trung vào việc tái tạo khả năng di chuyển, cảm nhận và thực hiện các hoạt động hàng ngày cho người dùng bị liệt. Sử dụng VR Suit with Teslasuit, một bộ trang phục kết hợp công nghệ VR và haptics, người dùng có thể nhận được các kích thích xúc giác thông qua việc phát tín hiệu rung, nén, nắp và thế chuyển động.

Dự án VR Haptics hứa hẹn mang đến những tiến bộ đáng kể trong việc hỗ trợ phục hồi chức năng cho những người bị liệt.

Khôi phục và tái tạo sự kết nối giữa hệ thần kinh và cơ bắp, cũng như khôi phục khả năng di chuyển, cảm nhận và thực hiện các hoạt động hàng ngày.

https://cdn.noron.vn/2023/05/30/68593654393792-1685411482.jpghttps://cdn.noron.vn/2023/05/30/391086458573271-1685411483.jpg
Từ khóa: 

kinh doanh và khởi nghiệp

,

sức khoẻ

,

thời trang

,

kinh doanh

,

khởi nghiệp

,

khoa học

Dự án VR Haptics là một dự án công nghệ sử dụng thực tế ảo (Virtual Reality - VR) và haptics để hỗ trợ người dùng có khả năng phục hồi chức năng sau chấn thương hoặc bệnh tật. Haptics là công nghệ tạo ra trải nghiệm cảm giác xúc giác thông qua các cảm biến và thiết bị đặc biệt.

Dự án tập trung vào việc tái tạo khả năng di chuyển, cảm nhận và thực hiện các hoạt động hàng ngày cho người dùng bị liệt. Sử dụng VR Suit with Teslasuit, một bộ trang phục kết hợp công nghệ VR và haptics, người dùng có thể nhận được các kích thích xúc giác thông qua việc phát tín hiệu rung, nén, nắp và thế chuyển động.

Dự án VR Haptics hứa hẹn mang đến những tiến bộ đáng kể trong việc hỗ trợ phục hồi chức năng cho những người bị liệt.

Khôi phục và tái tạo sự kết nối giữa hệ thần kinh và cơ bắp, cũng như khôi phục khả năng di chuyển, cảm nhận và thực hiện các hoạt động hàng ngày.

Trả lời

Dự án VR Haptics là một dự án công nghệ sử dụng thực tế ảo (Virtual Reality - VR) và haptics để hỗ trợ người dùng có khả năng phục hồi chức năng sau chấn thương hoặc bệnh tật. Haptics là công nghệ tạo ra trải nghiệm cảm giác xúc giác thông qua các cảm biến và thiết bị đặc biệt.

Dự án tập trung vào việc tái tạo khả năng di chuyển, cảm nhận và thực hiện các hoạt động hàng ngày cho người dùng bị liệt. Sử dụng VR Suit with Teslasuit, một bộ trang phục kết hợp công nghệ VR và haptics, người dùng có thể nhận được các kích thích xúc giác thông qua việc phát tín hiệu rung, nén, nắp và thế chuyển động.

Dự án VR Haptics hứa hẹn mang đến những tiến bộ đáng kể trong việc hỗ trợ phục hồi chức năng cho những người bị liệt.

Khôi phục và tái tạo sự kết nối giữa hệ thần kinh và cơ bắp, cũng như khôi phục khả năng di chuyển, cảm nhận và thực hiện các hoạt động hàng ngày.

Trông có vẻ hay nhưng không có vẻ hứa hẹn lắm. Nếu là một nhà đầu tư không có khả năng tôi sẽ đầu tư vào bạn.