Mình năm nay lớp 12 mình đã có định hướng sẽ học tâm lý nhưng cảm xúc mình quá bất ổn giờ phải làm sao đây mình chẳng biết đối mặt xã hội như nào chắc mình bị mắc tự kỉ r?

  1. Tâm lý học

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm lý học

,

tâm sự cuộc sống