Mình ở Hải Phòng, có nên lên Hà Nội trong thời điểm dịch này để đi làm thêm không?

Mk muốn làm CV trợ giảng tại Trung tâm Cec Mỗ Lao Hà Nội mà mk đang ở HP, mk có nên lên Hà Nội trong thời điểm dịch k, Và cho mk xin review về CV vs Trung tâm này ạ?

Từ khóa: nghề nghiệp, dịch bệnh, ngoại ngữ, Cơ hội nghề nghiệp

Thời điểm dịch này cũng sợ phết đấy, nhưng không đi làm thì cũng không có tiền. Bạn có thể chia sẻ thêm về mức lương và các quyền lợi của công việc đó không?

Trả lời

Thời điểm dịch này cũng sợ phết đấy, nhưng không đi làm thì cũng không có tiền. Bạn có thể chia sẻ thêm về mức lương và các quyền lợi của công việc đó không?