Tại sao các quán quân Olympia đều đi du học Úc mà không phải một Quốc gia khác như Anh, Mỹ,...?

Các bạn cho mình hỏi về vấn đề quán quân Olympia đều đi du học Úc là vì sao nhỉ? Trong khi nhà tài trợ chính là THACO.

https://cdn.noron.vn/2021/11/14/28542114441483-1636894935.jpg
Từ khóa: olympia, enterknow, Giáo dục

Trên thế giới thì cuộc thi đó không phải là nổi tiếng, chỉ có một trường đại học duy nhất là Swinburne ở Úc cấp học bổng cho quán quân Olympia.

Swinburne là một trường tốt, trong 10 năm qua nó xếp hạng 300-500 thế giới (bảng xếp hạng THE). Tất nhiên là các bạn quán quân có thể chọn các trường tốt hơn, nhưng như thế thì sẽ phải làm hồ sơ, thi cử, ứng tuyển học bổng, v.v. Vì thế nên có lẽ không hiếm chuyện các bạn "thua cuộc" đỗ trường tốt hơn các bạn quán quân, và tốt hơn nhiều.

Để tham khảo thì các bạn có thể xem hai ảnh về xếp hạng đại học của THE dưới đây, chụp màn hình ngày hôm nay. Một trường là Swinburne, trường còn lại là ĐH Duy Tân.

https://cdn.noron.vn/2021/11/14/28542114441539-1636900889_1024.png
https://cdn.noron.vn/2021/11/14/25088113950990-1636900936_1024.png

Trả lời

Trên thế giới thì cuộc thi đó không phải là nổi tiếng, chỉ có một trường đại học duy nhất là Swinburne ở Úc cấp học bổng cho quán quân Olympia.

Swinburne là một trường tốt, trong 10 năm qua nó xếp hạng 300-500 thế giới (bảng xếp hạng THE). Tất nhiên là các bạn quán quân có thể chọn các trường tốt hơn, nhưng như thế thì sẽ phải làm hồ sơ, thi cử, ứng tuyển học bổng, v.v. Vì thế nên có lẽ không hiếm chuyện các bạn "thua cuộc" đỗ trường tốt hơn các bạn quán quân, và tốt hơn nhiều.

Để tham khảo thì các bạn có thể xem hai ảnh về xếp hạng đại học của THE dưới đây, chụp màn hình ngày hôm nay. Một trường là Swinburne, trường còn lại là ĐH Duy Tân.

https://cdn.noron.vn/2021/11/14/28542114441539-1636900889_1024.png
https://cdn.noron.vn/2021/11/14/25088113950990-1636900936_1024.png

Vì trường đại học Swinburne ở Úc tài trợ cho các quán quân chương trình đó bạn, bảo là du học Úc nhưng không phải là được chọn trường đâu, chỉ có đi Swinburne với học bổng toàn phần. Vì Swinburne là 1 trường cũng thuộc dạng danh giá, rank cao nên gần như cũng ko có lý do gì để ko đi ấy.