Mình sợ khi phải bắt chuyện với người lạ

  1. Tâm sự cuộc sống

Mình là 1 đứa sợ giao tiếp. Khi bắt chuyện với ai đó, mình chỉ nói chuyện qua loa cho xong, hoặc mình nhìn ng đó chằm chằm và ko biết nên bắt chuyện như thế nào, các cuộc hội thoại mình nói hầu như rất ngắn. Còn với bạn rất thân thì mình mới nói nhiều. Ai sau khi nghe mình nói cũng bảo tự tin lên, cứ giao tiếp như bình thường thôi nhưng đó là bình thường với họ còn mình thì không. Mình đang cố gắng bắt chuyện với người khác, nhưng khi mình lên tiếng trong một nhóm nào đó đa số đều lơ mình. Cũng chính bởi sự nhút nhát này mà mình đã bỏ qua rất nhiều cơ hội như giơ tay phát biểu. Mình đã cố gắng tìm bạn bè bằng cách lấy lòng họ cũng có thể hiểu là tìm sự thương hại từ bạn bè. Mình hay cảm thấy cô đơn, lạc lõng.
Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Mình cũng v cậu ơi. Tự ti dã man
Trả lời
Mình cũng v cậu ơi. Tự ti dã man