Mình và người yêu mình tính cưới cuối năm, nhưng người ở sài gòn , người ở lâm đồng thì nên tổ chức như thế nào để tiết kiệm chi phí ạ?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Tổ chức dẫn lễ và xin dâu trong 1 ngày là tối giản chi phí nhất nhé.

Trả lời

Tổ chức dẫn lễ và xin dâu trong 1 ngày là tối giản chi phí nhất nhé.