Mn có thể làm giúp e bài thơ chia tay lớp 12 đc ko ạ?

  1. Sáng tác

Từ khóa: 

sáng tác

Thơ tự mình làm dù hay dù dở thì vẫn có nhiều ý nghĩa, sau này đọc lại mới có cảm xúc, còn đi nhờ người khác làm thì khác nào bán rẻ đi những ký ức ấy theo một cách mà không ai mong muốn.

Trả lời

Thơ tự mình làm dù hay dù dở thì vẫn có nhiều ý nghĩa, sau này đọc lại mới có cảm xúc, còn đi nhờ người khác làm thì khác nào bán rẻ đi những ký ức ấy theo một cách mà không ai mong muốn.

Chia tay là dâng trào xúc cảm

Không thành thơ có thể làm văn

Miễn cảm xúc là thật, xuất từ tâm

Thì hay dở đâu còn là vướng bận..

-----

Trân trọng

Thơ trào ra khi cuộc sống tàn đầy

Bạn học lớp 12 mấy?