Pháp luật Việt Nam quy định như thế nào về việc kinh doanh, buôn bán hàng hóa - dịch vụ qua facebook?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Hiện nay, phong trào kinh doanh các sản phẩm hàng hóa dịch vụ online diễn ra rất mạnh mẽ thông qua rất nhiều hình thức như: website, quảng cáo trực tuyến trên truyền hình, mạng xã hội facebook…Trong các hình thức đó thì kinh doanh hàng hóa, dịch vụ qua mạng xã hội facebook là tương đối phổ biến và đơn giản nhất.

Vì vậy, mạn phép cho tôi hỏi pháp luật Việt Nam quy định như thế nào về việc kinh doanh, buôn bán qua facebook? Thuế suất tình ra sao?

undefined
Từ khóa: 

kinh doanh online

,

bán hàng trên facebook

,

luật kinh doanh

,

an ninh mạng

,

thuế kinh doanh online

,

kinh doanh và khởi nghiệp

kinh doanh phải nộp thuế và k gây ảnh huởng đến an ninh
Trả lời
kinh doanh phải nộp thuế và k gây ảnh huởng đến an ninh
Tất cả đều phải thực hiện theo luật an ninh mạng