[Mỗi ngày một vấn đề]: Sài Gòn và những con đường?

  1. Văn hóa

w

https://cdn.noron.vn/2019/03/20/b8654fbfb9c67bdc9bfaadddf94277ba.jpg
Từ khóa: 

văn hóa

,

khoa lịch sử hcmue

,

mỗi ngày một vấn đề

,

tư duy mỗi sáng

,

văn hóa

Mình có dịp may mắn đến Sài Gòn du lịch. Mình thích ngồi trà đã ven đường vào buổi đêm muộn, ngắm nhìn thành phố về đêm. 

https://cdn.noron.vn/2022/08/01/3992165849783585-1659336475.jpg

Trả lời

Mình có dịp may mắn đến Sài Gòn du lịch. Mình thích ngồi trà đã ven đường vào buổi đêm muộn, ngắm nhìn thành phố về đêm. 

https://cdn.noron.vn/2022/08/01/3992165849783585-1659336475.jpg