Chìa khóa của sự thành công?

  1. Kỹ năng mềm

Sống ở đời... không ai khẳng định được chìa khoá của sự thành công là gì?.

Nhưng chìa khoá của sự thất bại là làm hài lòng tất cả mọi người!

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Chìa khoá thành công ở đây bao gồm chung quy các yếu tố chính sau đây:

- Sự sáng tạo khác biệt

- Người có lối đi riêng, không chạy theo xu hướng đám đông

- Sự bền bỉ, kiên trì, không từ bỏ ước mơ

- Dám nghĩ, dám làm, không sợ hãi

-Tư duy logic, tích cực, nhạy bén

- Là con người chu toàn, tham học hỏi cái mới

- Luôn khiêm tốn

- Sự tự học

- Giao tiếp thông minh

- Tự tin

- Sự tập trung không bị xao lãng bởi bất kì cảm xúc nào [gọi tắt là:"TINH THẦN THÉP"]

- Biết rõ mục đích, biết hành động đúng thời điểm

- Thái độ về tác phong làm việc cũng là chìa khoá của sự thành công

- Lòng thấu cảm, biết lắng nghe, dùng hai tai nhiều hơn 1 cái miệng, miệng ít nói để dùng hai tai nghe lắng nghe và thấu cảm cảm xúc của người khác

- Cẩn thận khôn khéo để quyết định hành động tương lai

- Biết sai, biết sửa lỗi, không cố chấp tự cho mình đúng tất cả

-...vâng...vâng..bla...bla... [còn nhiều nữa, nhưng những cái trên vừa kể là cái cần nhất]

Trả lời

Chìa khoá thành công ở đây bao gồm chung quy các yếu tố chính sau đây:

- Sự sáng tạo khác biệt

- Người có lối đi riêng, không chạy theo xu hướng đám đông

- Sự bền bỉ, kiên trì, không từ bỏ ước mơ

- Dám nghĩ, dám làm, không sợ hãi

-Tư duy logic, tích cực, nhạy bén

- Là con người chu toàn, tham học hỏi cái mới

- Luôn khiêm tốn

- Sự tự học

- Giao tiếp thông minh

- Tự tin

- Sự tập trung không bị xao lãng bởi bất kì cảm xúc nào [gọi tắt là:"TINH THẦN THÉP"]

- Biết rõ mục đích, biết hành động đúng thời điểm

- Thái độ về tác phong làm việc cũng là chìa khoá của sự thành công

- Lòng thấu cảm, biết lắng nghe, dùng hai tai nhiều hơn 1 cái miệng, miệng ít nói để dùng hai tai nghe lắng nghe và thấu cảm cảm xúc của người khác

- Cẩn thận khôn khéo để quyết định hành động tương lai

- Biết sai, biết sửa lỗi, không cố chấp tự cho mình đúng tất cả

-...vâng...vâng..bla...bla... [còn nhiều nữa, nhưng những cái trên vừa kể là cái cần nhất]