Mọi nghĩ thế nào về khái niệm Cánh đồng theo đúng nghĩa?

  1. Nông nghiệp

Mọi nghĩ thế nào về khái niệm Cánh đồng theo đúng nghĩa? Ở Việt Nam đã thực sự tồn tại những cánh đồng mang đúng nghĩa của phát triển nông nghiệp như ở các quốc gia Nhật, Mỹ và Isarel....

Tôi nghĩ nếu thật sự có thể quy hoạch được như họ thì VN sẽ càng mạnh thêm về nông nghiệp!

Từ khóa: 

nông nghiệp sinh thái

,

nông nghiệp công nghệ cao

,

nông nghiệp

Từng bước chuyển đổi. Đơn giản là Việt Nam vẫn đang ra sức học hỏi những cái phù hợp cho vị trí địa lí của nn vn

Trả lời

Từng bước chuyển đổi. Đơn giản là Việt Nam vẫn đang ra sức học hỏi những cái phù hợp cho vị trí địa lí của nn vn