Theo các bạn mục tiêu và mục đích khởi nghiệp giống hay khác nhau?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Theo các bạn mục tiêu và mục đích khởi nghiệp giống hay khác nhau?

Điểm giống và khác nhau đó là gì (Nếu có)!

Trân trọng

Từ khóa: 

kinh doanh

,

khởi nghiệp

,

kinh doanh và khởi nghiệp

Mục tiêu hướng đến những điều bạn làm có tầm quy mô lớn hơn, mang tầm ý nghĩa bao quát, rộng lớn hơn và là kim chỉ nam của bạn cho mọi mục đích thực thi, kế hoạch hay triển khai dự án, nó có thể là ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn. Thông thường, bạn đặt ra mục tiêu trước, đó có thể là mục tiêu lớn, sau đó bạn có thể rã nó ra thành từng mục tiêu nhỏ một để thực hiện, mỗi mục tiêu nhỏ nêu lên được nhiều mục đích cụ thể của bạn là gì, nêu rõ cụ thể lý do vì sao bạn làm vậy để đạt được mục tiêu lớn nhất.

Hy vọng trả lời của mình giải đáp được thắc mắc của bạn. Chúc bạn khởi nghiệp thành công

Trả lời

Mục tiêu hướng đến những điều bạn làm có tầm quy mô lớn hơn, mang tầm ý nghĩa bao quát, rộng lớn hơn và là kim chỉ nam của bạn cho mọi mục đích thực thi, kế hoạch hay triển khai dự án, nó có thể là ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn. Thông thường, bạn đặt ra mục tiêu trước, đó có thể là mục tiêu lớn, sau đó bạn có thể rã nó ra thành từng mục tiêu nhỏ một để thực hiện, mỗi mục tiêu nhỏ nêu lên được nhiều mục đích cụ thể của bạn là gì, nêu rõ cụ thể lý do vì sao bạn làm vậy để đạt được mục tiêu lớn nhất.

Hy vọng trả lời của mình giải đáp được thắc mắc của bạn. Chúc bạn khởi nghiệp thành công