Làm sao để khôi phục ảnh về ban đầu?

  1. Kiến thức chung

mình có câu hỏi thắc mắc là

làm sao  có thể khổi phục được ảnh về ảnh gốc ban đầu  mà không bị Làm mờ theo phong cách Pixel ? 

Từ khóa: 

ảnh

,

kiến thức chung