Quy luật về con số 0, bạn nhận định thế nào?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Mỗi con người khi trẻ đều có những khát vọng và ước mơ vĩ đại, nhưng theo thời gian những khát vọng và ước mơ ấy cứ xẹp dần cho đến khi trở về con số 0 khi người đó qua đời!
Từ khóa: 

khát vọng

,

ước mơ

,

khởi nghiệp

,

kinh doanh và khởi nghiệp