Làm thế nào để vali không bị rạch, móc trộm đồ ??? Cách chọn vali an toàn ?

  1. Kiến thức chung

undefined
Từ khóa: 

kiến thức chung

Mình luôn ra sân bay và làm dvu dán băng dính xung quanh vali hoặc thùng hàng, và ít nhất nếu bị rạch mình có chứng cứ băng dính to kia bị xẻ ra chứ kph lỗi của bên mình.
Trả lời
Mình luôn ra sân bay và làm dvu dán băng dính xung quanh vali hoặc thùng hàng, và ít nhất nếu bị rạch mình có chứng cứ băng dính to kia bị xẻ ra chứ kph lỗi của bên mình.