1. Nghệ thuật

Mọi người có thể giới thiệu cho em vài phần mềm đơn giản để vẽ digital được không ạ?

Từ khóa: hoi_hoa, Nghệ thuật
Cái này theo mình thấy chắc vẽ bằng Ai thì được nhỉ?

Trả lời

Cái này theo mình thấy chắc vẽ bằng Ai thì được nhỉ?