Mọi người đã bao giờ gặp Deja vu chưa?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

deja vu

,

tâm lý học

Mình đã có rồi, và ảo thực sự luôn. Tưởng tượng như điều mà bạn đã từng mơ thấy trong mơ và gặp nó y xì đúc ra ngoài đời nó lạ lắm, hơi ảo ma tí nhưng rồi trấn tĩnh lại ngay :))

Trả lời

Mình đã có rồi, và ảo thực sự luôn. Tưởng tượng như điều mà bạn đã từng mơ thấy trong mơ và gặp nó y xì đúc ra ngoài đời nó lạ lắm, hơi ảo ma tí nhưng rồi trấn tĩnh lại ngay :))