Phải chuẩn bị những gì trước và sau khi tiêm Vắc xin?

  1. Tư vấn sức khỏe Covid-19

Từ khóa: 

tư vấn sức khỏe covid-19

Theo em cả trước và sau tiêm đều nên giữ sức khỏe, ăn ngủ điều độ, bổ sung vitamin để tăng đề kháng, vận động vừa phải nếu có thể.

Trước khi tiêm thì mọi người nên lưu ý khai báo y tế đầy đủ, ghi rõ tiền sử bệnh, các loại thuốc đang dùng và bệnh dị ứng để trình bày với bác sĩ khi khám sàng lọc. Chú ý là đi lại thong thả, mùa hè nóng nhiều khi đi vội vàng đến tiêm huyết áp lại tăng vọt nên phải ngồi một lúc cho hạ mới tiêm được. Ai tiêm sáng thì phải ăn sáng đầy đủ, nhất là với những người huyết áp thấp.

Sau khi tiêm xong mọi người sẽ được đo lại huyết áp và phải chờ theo dõi 30-60' tại bệnh viện. Nhớ hỏi xin bác sĩ tờ hướng dẫn chăm sóc sức khỏe sau tiêm. Trên đó có hướng dẫn luôn các triệu chứng và số hotline khẩn cấp khi có biến chứng. Thường là mọi người sẽ chỉ sốt theo kiểu gai người, lúc nóng lúc lạnh nên mình có thể chuẩn bị đồ uống có chất điện giải và thuốc hạ sốt nếu nhiệt độ cơ thể lên cao hơn 38,5 độ. Dưới độ đó không cần uống thuốc mà nghỉ ngơi, uống đủ nước, chườm mát vào một số vị trí trên cơ thể. Có những người cơ địa tốt thậm chí còn không sốt, chỉ đau mỏi thì nghỉ ngơi và theo dõi 72h sau tiêm.

Hầu hết tất cả những người đã tiêm em biết, trong đó có cả em đều đau từ nhẹ đến nặng ở chỗ tiêm nên mọi người lưu ý vận động nhẹ, không tự ý chườm đắp vào chỗ tiêm.

Trả lời

Theo em cả trước và sau tiêm đều nên giữ sức khỏe, ăn ngủ điều độ, bổ sung vitamin để tăng đề kháng, vận động vừa phải nếu có thể.

Trước khi tiêm thì mọi người nên lưu ý khai báo y tế đầy đủ, ghi rõ tiền sử bệnh, các loại thuốc đang dùng và bệnh dị ứng để trình bày với bác sĩ khi khám sàng lọc. Chú ý là đi lại thong thả, mùa hè nóng nhiều khi đi vội vàng đến tiêm huyết áp lại tăng vọt nên phải ngồi một lúc cho hạ mới tiêm được. Ai tiêm sáng thì phải ăn sáng đầy đủ, nhất là với những người huyết áp thấp.

Sau khi tiêm xong mọi người sẽ được đo lại huyết áp và phải chờ theo dõi 30-60' tại bệnh viện. Nhớ hỏi xin bác sĩ tờ hướng dẫn chăm sóc sức khỏe sau tiêm. Trên đó có hướng dẫn luôn các triệu chứng và số hotline khẩn cấp khi có biến chứng. Thường là mọi người sẽ chỉ sốt theo kiểu gai người, lúc nóng lúc lạnh nên mình có thể chuẩn bị đồ uống có chất điện giải và thuốc hạ sốt nếu nhiệt độ cơ thể lên cao hơn 38,5 độ. Dưới độ đó không cần uống thuốc mà nghỉ ngơi, uống đủ nước, chườm mát vào một số vị trí trên cơ thể. Có những người cơ địa tốt thậm chí còn không sốt, chỉ đau mỏi thì nghỉ ngơi và theo dõi 72h sau tiêm.

Hầu hết tất cả những người đã tiêm em biết, trong đó có cả em đều đau từ nhẹ đến nặng ở chỗ tiêm nên mọi người lưu ý vận động nhẹ, không tự ý chườm đắp vào chỗ tiêm.

Vấn đề ở đây là tiêm Vắc xin j chứ bạn