1. Tâm lý học

Mọi người đâu có tài liệu nghiên cứu về vấn đề ảo thanh trong tâm thần phân liệt không Cho mình xin với ạ.?

Từ khóa: Tâm lý học

Bạn tham khảo bài viết này nha.
Đọc bài này, mình nhận thấy nhiều triệu chứng trùng khớp với bà của mình, trước bà có đi khám và nhận thuốc ở bệnh viện tâm thần, tiếc là bà không hợp tác điều trị.
Thủ tục khám và nhận thuốc rất đơn giản, bạn nhận thức được vấn đề của bản thân thì quá tốt rồi, điều trị tích cực sẽ rất khả quan.

Trả lời

Bạn tham khảo bài viết này nha.
Đọc bài này, mình nhận thấy nhiều triệu chứng trùng khớp với bà của mình, trước bà có đi khám và nhận thuốc ở bệnh viện tâm thần, tiếc là bà không hợp tác điều trị.
Thủ tục khám và nhận thuốc rất đơn giản, bạn nhận thức được vấn đề của bản thân thì quá tốt rồi, điều trị tích cực sẽ rất khả quan.