1. Tâm linh

Tại sao bạn lại nghiên cứu về tâm linh?

Cơ duyên nào khiến bạn lại nghiên cứu về tâm linh? Bạn muốn tìm kiếm và trả lời điều gì khi học tập và rèn luyện về lĩnh vực này?
Từ khóa: phật học, thiên chúa, tôn giáo, Tâm linh

Mình muốn có sự bình an trong nội tâm và không muốn luân hồ nữa và muốn giúp mẹ mình thoát luân hồi ...

Trả lời

Mình muốn có sự bình an trong nội tâm và không muốn luân hồ nữa và muốn giúp mẹ mình thoát luân hồi ...

Đối với thầy đó là sự tò mò về số phận, mong muốn biết trước và thay đổi được tương lai, vận mệnh của mình và mọi người.

Để tự mình cảm ứng, nhận biết các thế lực tâm linh, qua đó phòng tránh những điều không tốt có thể xảy đến