Tại sao người ta nói kế toán dễ đi tù?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Dính dáng đến sổ sách, số liệu, thu chi, thuế má mà không rõ ràng thì phải chịu trách nhiệm chứ sao bạn?

Trả lời

Dính dáng đến sổ sách, số liệu, thu chi, thuế má mà không rõ ràng thì phải chịu trách nhiệm chứ sao bạn?

Nói thì nói vậy thôi chứ cái gì phạm pháp thì cũng tù thôi:)))

Ví dụ bạn ký phiếu chi phụ cấp công vụ của bản thân, lẽ ra được 2 triệu nhưng bạn viết thừa 2 số 0 nữa thế là...