Bạn có biết vì sao chúa xuống nhập thể làm người không Hãy trả lời đầy đủ nhé?

  1. Lịch sử

Từ khóa: 

lịch sử

Sách giáo lý của Hội Thánh Công Giáo đưa ra 4 lý do
Thiên Chúa sinh xuống làm người là để cứu độ loài người.
Thiên Chúa sinh xuống làm người để giúp con người nhận ra tình thương của Thiên Chúa.
Thiên Chúa sinh xuống làm người để trở thành mẫu mực thánh thiện cho con người.
Thiên Chúa sinh xuống làm người để con người được thông phần bản tính Thiên Chúa.
Trả lời
Sách giáo lý của Hội Thánh Công Giáo đưa ra 4 lý do
Thiên Chúa sinh xuống làm người là để cứu độ loài người.
Thiên Chúa sinh xuống làm người để giúp con người nhận ra tình thương của Thiên Chúa.
Thiên Chúa sinh xuống làm người để trở thành mẫu mực thánh thiện cho con người.
Thiên Chúa sinh xuống làm người để con người được thông phần bản tính Thiên Chúa.

Bạn nào muốn câu trả lời nghiêm túc, mời đọc bạn Doan Huyen bên dưới, đây là câu trả lời có thể khá nhảm và không nằm trong bất cứ giáo lý nào:

  1. Chúa là thực thể vô tội và bất tử, bởi thế Chúa không thể hiểu được cảm giác của con người có cuộc sống ngắn ngủi.
  2. Trải qua ngàn năm quan sát, Chúa biết rằng cái nỗi sợ lớn nhất của loài người chính là sợ chết, và càng sợ hơn là cái chết trong nhục nhã. Nhưng đó chỉ là biết, chưa thể hiểu trọn vẹn.
  3. Với vai trò là đấng tư vấn của loài người, Chúa phải tìm ra cách thật sự thuyết phục loài người rằng đời sống dương thế chỉ là một giai đoạn chuẩn bị, cuộc sống sau cái chết sẽ mới là cuộc sống viên mãn. Và Chúa đã thử rất nhiều cách, nhưng hầu hết loài người, đến khi đối diện với cái chết thì họ vẫn gục ngã, sợ hãi và phạm tội.
  4. Vì thế, Chúa mới thực hiện phương pháp cuối cùng: Tự Ngài xuống thế làm người, trở thành người, có đủ cảm xúc loài người bao gồm cả nỗi sợ chết. Để hiểu và thông cảm, và nhờ đó mà có được phương án tối ưu nhất để chiến thắng nổi sợ chết.
  5. Các thánh tử đạo sau Chúa Jesus chính là biểu tượng của những người đã vượt qua nỗi sợ chết, hướng về thứ cao thượng hơn.

Chốt lại, Chúa nhập thể làm người, chịu chết và phục sinh là để chứng minh rằng: Giống như trái cây, chúng phải chết đi thì hạt mới nảy mầm và bắt đầu cuộc sống mới của một cái cây, loài người cũng sẽ cần phải chết đi mới đến được hạnh phúc mới.