Mọi người nghĩ gì về cái clip này?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

ham tiền

,

phong cách sống

Cứ bảo con ng ngày nay chạy theo đồng tiền. Ai mà chả chạy theo đồng tiền cơ chứ. Xã hội ngày nay, mọi thứ đều thuộc về ai, tổ chức nào đó. Có lên rừng ở thì mấy con vật trên đó cũng có số năm tù kèm theo. Ko chạy theo đồng tiền thì "cạp đất mà ăn". Cơ mà ko có tiền cạp đất ng ta cũng đánh cho. Nên cái clip chỉ nói lên hiện trạng xã hội, chứ chẳng phải phê phán cuộc sống ng hiện đại đâu.

Trả lời

Cứ bảo con ng ngày nay chạy theo đồng tiền. Ai mà chả chạy theo đồng tiền cơ chứ. Xã hội ngày nay, mọi thứ đều thuộc về ai, tổ chức nào đó. Có lên rừng ở thì mấy con vật trên đó cũng có số năm tù kèm theo. Ko chạy theo đồng tiền thì "cạp đất mà ăn". Cơ mà ko có tiền cạp đất ng ta cũng đánh cho. Nên cái clip chỉ nói lên hiện trạng xã hội, chứ chẳng phải phê phán cuộc sống ng hiện đại đâu.