Ở nhà nhiều thế này có ai có thói quen tự tập thể dục hay tập võ tại nhà không?

  1. Phong cách sống

https://cdn.noron.vn/2021/05/27/8802839818217402-1622109390.jpg
Từ khóa: 

ở nhà phòng dịch

,

phong cách sống

Mình có tự tập nhẹ nhàng ở nhà, nhưng trong nhà bí quá, ra ngoài trời vẫn thoáng hơn. Nhưng đang dịch nên đành chịu vậy :(

Trả lời

Mình có tự tập nhẹ nhàng ở nhà, nhưng trong nhà bí quá, ra ngoài trời vẫn thoáng hơn. Nhưng đang dịch nên đành chịu vậy :(