Mọi người nghĩ sao về ngành điều dưỡng?

  1. Hướng nghiệp

Nếu học ngành này thì mk nên học trong nước hay học ở nước ngoài ạ ( cụ thể là nước Đức).

Từ khóa: 

hướng nghiệp

Ôi cái ngành này là 1 trong những nguyện vọng của mình khi mà xét ngành học Đại học đấy. Lúc đó mình cũng tìm hiểu kĩ lắm. Theo như mình thấy thì thú thực,nếu bạn xác định theo điều dưỡng thì nước ngoài sẽ là môi trường mà bạn được phát triển và nhận được nhiều phúc lợi hơn. Mình có một bạn, chị của bạn đấy làm điều dưỡng ở Hàn Quốc rất ổn bạn ạ. Còn đối với nước Đức thì mình có tìm hiểu thì hiện nay, ở các trường đại học, cao đẳng cũng có tạo điều kiện, tổ chức các buổi tìm hiểu, đăng tải thông tin dưới nhiều hình thức về cơ hội việc làm và phát triển ở Cộng hòa liên bang Đức đó bạn ạ. 

Trả lời

Ôi cái ngành này là 1 trong những nguyện vọng của mình khi mà xét ngành học Đại học đấy. Lúc đó mình cũng tìm hiểu kĩ lắm. Theo như mình thấy thì thú thực,nếu bạn xác định theo điều dưỡng thì nước ngoài sẽ là môi trường mà bạn được phát triển và nhận được nhiều phúc lợi hơn. Mình có một bạn, chị của bạn đấy làm điều dưỡng ở Hàn Quốc rất ổn bạn ạ. Còn đối với nước Đức thì mình có tìm hiểu thì hiện nay, ở các trường đại học, cao đẳng cũng có tạo điều kiện, tổ chức các buổi tìm hiểu, đăng tải thông tin dưới nhiều hình thức về cơ hội việc làm và phát triển ở Cộng hòa liên bang Đức đó bạn ạ.