Mọi người nghĩ thế nào về việc yêu nyc của bạn bè?

Ừ thì chả luật lệ nào cấm cả, nhưng về tình thì mình cứ thấy ko ổn, tốt nhất là nên tránh

Từ khóa: người yêu cũ, Tình yêu

Với quan điểm mình thì không bao giờ yêu nyc của bạn bè, những người mình thân thiết. Có rất nhiều sự lựa chọn cho mối quan hệ và yêu đương và việc yêu lại người cũ của bạn sẽ rất gượng ép. Mối quan hệ cả 3 bên đều khó xử và người bạn của mình sẽ nghĩ thế nào? Đặt mình vào vị trí của người bạn đó, chắc chắn mình thấy khó chịu dù có thể đó là mối quan hệ trong sạch và hai bên nảy sinh tình cảm sau khi mình và ny chấm dứt. Và bạn bè thì sẽ có những nhóm chơi chung, khi đối diện tạo ra cảm giác không thoải mái,... Cuộc sống thiếu gì người để yêu nên là tránh để mình dính vào những mối quan hệ lằng nhằng như vậy.

Trả lời

Với quan điểm mình thì không bao giờ yêu nyc của bạn bè, những người mình thân thiết. Có rất nhiều sự lựa chọn cho mối quan hệ và yêu đương và việc yêu lại người cũ của bạn sẽ rất gượng ép. Mối quan hệ cả 3 bên đều khó xử và người bạn của mình sẽ nghĩ thế nào? Đặt mình vào vị trí của người bạn đó, chắc chắn mình thấy khó chịu dù có thể đó là mối quan hệ trong sạch và hai bên nảy sinh tình cảm sau khi mình và ny chấm dứt. Và bạn bè thì sẽ có những nhóm chơi chung, khi đối diện tạo ra cảm giác không thoải mái,... Cuộc sống thiếu gì người để yêu nên là tránh để mình dính vào những mối quan hệ lằng nhằng như vậy.

Con thầy vợ bạn gái cùng cơ quan các cụ đã nói rồi.