1. Kỹ năng mềm

Mọi thứ đều khó khăn cho đến khi bạn biết cách giải quyết nó?

“Everything is difficult until you know how to do it.”_Anonymous_

Bạn nghĩ sao về câu nói trên?

Từ khóa: phát triển bản thân, kỹ năng mềm
Mình thấy nó đúng :)

Trả lời

Mình thấy nó đúng :)

Tức là mọi vấn đề dù khó khăn tới mấy vẫn có cách giải quyết :D

Bơi trong 1 biển các khả năng, các hướng khác nhau bao h cũng khó hơn là chỉ có 1 line duy nhất và cứ thế bơi thẳng lên phía trước thôi.