Môi trường làm việc mơ ước của bạn như thế nào?

  1. Hướng nghiệp

Môi trường làm việc là một trong những yếu tố quan trọng quyết định thời gian gắn bó với công ty. Một môi trường thế nào là mơ ước với bạn?

Từ khóa: 

hướng nghiệp

Một môi trường làm tốt là một môi trường phù hợp với năng lực của bản thân, phù hợp với cá tính và sở thích của mình. Quan trọng đó phải là môi trường mình có thể sẵn sàng hi sinh và nhận lại những điều tốt đẹp..

Trả lời

Một môi trường làm tốt là một môi trường phù hợp với năng lực của bản thân, phù hợp với cá tính và sở thích của mình. Quan trọng đó phải là môi trường mình có thể sẵn sàng hi sinh và nhận lại những điều tốt đẹp..