Những nguyên nhân dẫn đến chọn nhầm nghề là gì?

Từ khóa: Hướng nghiệp

Dưới góc nhìn của mình, mình thấy chọn nhầm nghề 1 phần là do chỉ nhìn thấy mặt tích cực của cái nghề đó mà chưa biết về cái cực khổ, trở ngại của nghề nghiệp đó. Hay nói cách khác, chưa tìm hiểu kỹ về nghề nghiệp mình hướng đến. Dẫn đến việc thấy nó hào nhoáng mà nhảy vào rồi ko chịu nổi cái khổ, ko vượt qua đc trở ngại mà chán nản, bỏ ngang. Thành ra chọn nhầm nghề.

Mặt khác nữa là chưa hiểu rõ về bản thân. Rõ cái nghề đó, nhưng lại ko rõ bản thân có đủ sức với nghề đó không cũng dẫn đến kết quả như trên.

Ko rõ cả nghề cả bản thân thì thuộc hàng "tối thượng" rồi, ko bàn đến nữa.

Trả lời

Dưới góc nhìn của mình, mình thấy chọn nhầm nghề 1 phần là do chỉ nhìn thấy mặt tích cực của cái nghề đó mà chưa biết về cái cực khổ, trở ngại của nghề nghiệp đó. Hay nói cách khác, chưa tìm hiểu kỹ về nghề nghiệp mình hướng đến. Dẫn đến việc thấy nó hào nhoáng mà nhảy vào rồi ko chịu nổi cái khổ, ko vượt qua đc trở ngại mà chán nản, bỏ ngang. Thành ra chọn nhầm nghề.

Mặt khác nữa là chưa hiểu rõ về bản thân. Rõ cái nghề đó, nhưng lại ko rõ bản thân có đủ sức với nghề đó không cũng dẫn đến kết quả như trên.

Ko rõ cả nghề cả bản thân thì thuộc hàng "tối thượng" rồi, ko bàn đến nữa.