Một câu hỏi về sách?

  1. Phong cách sống

  2. Sách

  3. Tâm lý học

  4. Tâm sự cuộc sống

Có ai muốn hỏi mìn một câu hỏi về sách không?
Từ khóa: 

phong cách sống

,

sách

,

tâm lý học

,

tâm sự cuộc sống

Chị thích nhất cuốn sách nào và ít thích cuốn sách nào nhất (không bao giờ đọc lại lần 2) ạ?

Trả lời

Chị thích nhất cuốn sách nào và ít thích cuốn sách nào nhất (không bao giờ đọc lại lần 2) ạ?

Bạn Eva Eva thường chia sẻ tên cuốn sách nào để mọi người cùng đọc vậy?

Có quyển sách nào chị cảm thấy đọc nhiều lần vẫn không chán không ạ?

Đối với những tâm hồn đang bị tổn thương mà muốn tự chữa lành cho bản thân thì chị có recommend cuốn sách nào không ạ?