Một môn võ nếu muốn thành lập một hệ phái thì có ràng buộc gì về mặt pháp lí hay không?

  1. Thể thao

  2. Luật pháp

Từ khóa: 

thể thao

,

luật pháp

Cần xin phép võ lâm minh chủ trước hoặc triệu tập các võ quán khác để tỉ thí, thắng hết mới được mở nha bạn 🤣

Trả lời

Cần xin phép võ lâm minh chủ trước hoặc triệu tập các võ quán khác để tỉ thí, thắng hết mới được mở nha bạn 🤣