Mùa mưa của Nhật Bản bắt đầu khi nào?

Từ khóa: Kiến thức chung
Vào tháng 6 những ngày mưa kéo dài và lượng nước mưa rất nhiều.

Trả lời

Vào tháng 6 những ngày mưa kéo dài và lượng nước mưa rất nhiều.