Mùa mưa của Nhật Bản bắt đầu khi nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Vào tháng 6 những ngày mưa kéo dài và lượng nước mưa rất nhiều.
Trả lời
Vào tháng 6 những ngày mưa kéo dài và lượng nước mưa rất nhiều.