1. Noron.vn
  2. “Muốn Đoàn củng cố và phát triển thì tất cả Đoàn viên phải gương mẫu”. Đó là chỉ thị của?

“Muốn Đoàn củng cố và phát triển thì tất cả Đoàn viên phải gương mẫu”. Đó là chỉ thị của?

a.Đại hội Đoàn toàn quốc lần II

b.Bộ chính trị với Đại hội Đoàn toàn quốc lần II 

c.Ban Bí thư Trung ương Đảng với Đại hội Đoàn toàn quốc lần II 

d.Bác Hồ khi đến dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II.

Từ khóa: Kiến thức chung

Trả lời

Nội dung liên quan

Đoàn viên tham gia sinh hoạt đoàn mong muốn gì nhất?

Đoàn viên nơi cư trú có thích tham gia sinh hoạt đoàn?

Làm sao để thu hút Đoàn viên là người có Đạo tham gia các hoạt động Đoàn tại cơ quan!?

Hiện tại cơ quan m có các bạn Đoàn viên là người theo đạo, các bạn ít hứng thú với các hoạt động Đoàn, nhất là các hoạt động về VHVN. Các bạn hầu như không có ý định phấn đấu mà chỉ muốn haòn thành công tác chuyên môn mà thôi. Xin mọi người chỉ giáo

Lê thẩm dương, phạm thành long, ngô minh tuấn, ngát pro bạn thích ai nhất tại sao?

Kể về 1 câu chuyện tình yêu mà các bạn luôn ngưỡng mộ được không?

Cuộc sống mệt mỏi quá rất cần những vitamin tình yêu ngọt ngào từ mọi người.

Trường đời khác trường học như thế nào?