1. Lập trình

Muốn theo lập trình Android App có cần phải học Java Swing không?

Mọi người cho em hỏi em vừa mới học xong Java Core và muốn theo lập trình Android app, vậy em có cần học Java Swing không hay vào thẳng Android Studio ạ? Mong được mọi người giúp đỡ ạ.?

Từ khóa: java, android app, Lập trình

Thường sau khi học xong Java Core thì sẽ học tiếp lên Swing hoặc JSP để tập làm quen với việc lập trình Java kết hợp cơ sở dữ liệu hoặc áp dụng MVC pattern.

Nhưng nếu định hướng đi theo lập trình mobile thì bạn có thể bỏ qua bước đó vì lập trình Android cũng chỉ dựa trên java core chứ không liên quan gì đến lập trình destop apps với Swing.

Có thể dành thời gian học thêm một số công nghệ lập trình hybrid và cross-platform apps để bắt kịp xu thế ví dụ như: React Native, ionic, Flutter, Xamarin,...


Trả lời

Thường sau khi học xong Java Core thì sẽ học tiếp lên Swing hoặc JSP để tập làm quen với việc lập trình Java kết hợp cơ sở dữ liệu hoặc áp dụng MVC pattern.

Nhưng nếu định hướng đi theo lập trình mobile thì bạn có thể bỏ qua bước đó vì lập trình Android cũng chỉ dựa trên java core chứ không liên quan gì đến lập trình destop apps với Swing.

Có thể dành thời gian học thêm một số công nghệ lập trình hybrid và cross-platform apps để bắt kịp xu thế ví dụ như: React Native, ionic, Flutter, Xamarin,...


Không cần bạn nhá.