1. Tin Tức

Mỹ sắp thu "tiền bảo kê" rồi sao?

Mình đọc xong bài báo này chỉ cảm thấy may mắn vì dù "nhà" mình nghèo nhưng ít nhất cũng không lệ thuộc bởi bảo kê để yên ổn làm ăn.

Mọi người thấy sao?

Từ khóa: cost plus 50, mỹ, hàn quốc, tin tức

Vấn đề bạn đưa ra, thực chất nó gồm 2 phần:

1. Chuyện các đồng minh của Mỹ

2. Chuyện của VN "nhà mình"

Nhưng trước khi bắt đầu, mình cần lưu ý rằng các bài báo hầu hết là góc nhìn phiến diện, nên đọc để tổng hợp, và rút ra kết luận cho mình.

Chuyện các đồng minh của Mỹ, đơn giản là vì mối quan hệ của họ rất đơn giản: Dịch vụ. Nếu bên A cần bên B, khi đó bên B cung cấp dịch vụ cho bên A, ngược lại nếu bên B cần A thì A cung cấp dịch vụ cho B để kiếm tiền. Tất nhiên, chúng ta thường nói đến "đôi bên cùng có lợi", nhưng thực tế nó phải như vầy: A cung cấp dịch vụ cho B để đổi lấy lượng x USD, ngược lại B cung cấp dịch vụ cho A để đổi lấy lượng y USD. x và y có thể lệch nhau, nhưng nước nào cũng muốn nó ngang nhau, và việc này có thể hiểu là một phần của chiến lược "cân bằng cán cân".

Mỹ trước đây coi Nga, TQ, Triều Tiên,... là kẻ thù, nên họ sẵn sàng chi tiền để có thể triển khai lính Mỹ đến các nước đồng minh để phòng thủ từ xa. Nay Mỹ không coi các nước kia là kẻ thù nữa, họ muốn coi là đối tác, và vì thế không cần phòng thủ xa như cũ nữa. Vậy nên họ sẽ rút bớt quân đội về. Vấn đề nằm ở chỗ các nước đồng minh đó vẫn xem các nước kia là kẻ thù, và họ cần sự giúp đỡ của Mỹ để đối trọng.

Giữa một bên không còn động lực đóng quân, với một bên muốn Mỹ tiếp tục đóng quân, bên nào có nhu cầu cao hơn thì sẽ phải chịu trả chi phí. Nhưng báo chí VN thì đôi khi làm to lên để xỉ nhục Mỹ mà thôi. Chuyện này cũng OK, tôi không thấy vấn đề gì cả.

Tuy nhiên, nói thêm về báo chí VN, sẽ có nhiều lúc họ đề cập đến TQ, đến Nga,... như là một nước tốt bụng hơn Mỹ. Câu hỏi đặt ra (mà họ cố tình lẩn tránh) đó là nếu Nga và TQ tốt bụng thì tại sao không nhờ họ hỗ trợ nền hoà bình thế giới? Tại sao chỉ có Mỹ đi đóng quân và làm "kẻ ác", trong khi Mỹ đang muốn rút quân? Và thêm nữa là, Mỹ phòng thủ xa làm gì khi Nga và TQ rất tốt bụng? Rõ ràng, với luận điểm Nga, TQ, Triều Tiên,... là nước tốt, cả thế giới hoà bình, ắt sẽ kéo theo chuyện Mỹ không cần đóng quân nhiều nơi. Mỹ giờ có vẻ đồng ý với luận điểm đó của các báo VN, nhưng giờ báo VN cũng không tha. Hihi...

Quay trở về câu chuyện VN.

Bạn nói "không lệ thuộc" để yên ổn làm ăn là điều tốt? Thực tế, chuyện "yên ổn làm ăn" không hề liên quan đến chuyện "có bảo kê". Nếu không muốn nói là ngược lại: không có bảo kê thì không thể yên ổn làm ăn.

Lấy ví dụ, nếu không được bảo hộ bởi luật pháp, bởi công an và quân đội, thì liệu bạn có yên ổn làm ăn? Khi mà xung quanh bạn luôn có người muốn lấy tiền bạn, muốn kiếm lợi nhiều hơn bất kể có ép bạn vào đường cùng không? Chính quyền chính là hình thức "bảo kê" có thế lực và được công nhận trong cộng đồng xã hội mà mình đang sống. Nếu không có họ, xã hội sẽ loạn, và sẽ không còn chuyện "yên ổn làm ăn" gì cả. Nếu bạn không tin, hãy đứng lên và kêu gọi người khác đập bỏ chính quyền đi, tôi cho rằng chẳng ai theo bạn cả, vì đằng nào thì sau khi bỏ chính quyền cũ, bạn phải lập chính quyền mới mà thôi.

Chính quyền, thực tế là một bảo kê quá có thế lực, bao trùm toàn bộ xã hội, và mọi người phải "nộp bảo kê" cho họ, dưới hình thức "thuế". Bạn còn ở dưới chính quyền nào, thì còn phải nộp tiền bảo kê cho họ, bạn không nộp, bạn sẽ bị phạt hoặc bị tù để không thể "yên ổn làm ăn" được nữa.

Giờ khi nhìn vấn đề rộng hơn là bang giao giữa các nước, có thể thấy mọi thứ không đơn giản như vậy. Chúng ta không có một lực lượng bảo kê thống trị như "chính quyền", cái chúng ta có là một tình trạng cát cứ giữa các hệ thống bảo kê với nhau. Và vì không ai ép, nên VN có thể không trả tiền bảo kê cho bên nào cả, nhưng khi "có chuyện" thì sẽ chẳng có ai ra bảo vệ cả. TQ hoặc Mỹ muốn đập VN thì nó làm cái một, xong. Và vì không có lực lượng bảo kê quốc tế mạnh, nên các doanh nghiệp lớn không dám bước vào VN, vì họ không chắc ngày mai có bị các ông lớn kia đến VN kiếm chuyện không.

Tóm lại, tôi không cho rằng VN đang "yên ổn làm ăn" vì không có bảo kê. Thế của VN đang rất khó xử: đang đứng giữa cuộc tranh giành giữa 2 thằng bảo kê, chọn một bên thì rất dễ bị bên kia gây hấn. Và báo chí VN phải làm có vẻ như chúng ta đang "yên ổn" vì không bị bảo kê bắt nạt mà thôi.

Trả lời

Vấn đề bạn đưa ra, thực chất nó gồm 2 phần:

1. Chuyện các đồng minh của Mỹ

2. Chuyện của VN "nhà mình"

Nhưng trước khi bắt đầu, mình cần lưu ý rằng các bài báo hầu hết là góc nhìn phiến diện, nên đọc để tổng hợp, và rút ra kết luận cho mình.

Chuyện các đồng minh của Mỹ, đơn giản là vì mối quan hệ của họ rất đơn giản: Dịch vụ. Nếu bên A cần bên B, khi đó bên B cung cấp dịch vụ cho bên A, ngược lại nếu bên B cần A thì A cung cấp dịch vụ cho B để kiếm tiền. Tất nhiên, chúng ta thường nói đến "đôi bên cùng có lợi", nhưng thực tế nó phải như vầy: A cung cấp dịch vụ cho B để đổi lấy lượng x USD, ngược lại B cung cấp dịch vụ cho A để đổi lấy lượng y USD. x và y có thể lệch nhau, nhưng nước nào cũng muốn nó ngang nhau, và việc này có thể hiểu là một phần của chiến lược "cân bằng cán cân".

Mỹ trước đây coi Nga, TQ, Triều Tiên,... là kẻ thù, nên họ sẵn sàng chi tiền để có thể triển khai lính Mỹ đến các nước đồng minh để phòng thủ từ xa. Nay Mỹ không coi các nước kia là kẻ thù nữa, họ muốn coi là đối tác, và vì thế không cần phòng thủ xa như cũ nữa. Vậy nên họ sẽ rút bớt quân đội về. Vấn đề nằm ở chỗ các nước đồng minh đó vẫn xem các nước kia là kẻ thù, và họ cần sự giúp đỡ của Mỹ để đối trọng.

Giữa một bên không còn động lực đóng quân, với một bên muốn Mỹ tiếp tục đóng quân, bên nào có nhu cầu cao hơn thì sẽ phải chịu trả chi phí. Nhưng báo chí VN thì đôi khi làm to lên để xỉ nhục Mỹ mà thôi. Chuyện này cũng OK, tôi không thấy vấn đề gì cả.

Tuy nhiên, nói thêm về báo chí VN, sẽ có nhiều lúc họ đề cập đến TQ, đến Nga,... như là một nước tốt bụng hơn Mỹ. Câu hỏi đặt ra (mà họ cố tình lẩn tránh) đó là nếu Nga và TQ tốt bụng thì tại sao không nhờ họ hỗ trợ nền hoà bình thế giới? Tại sao chỉ có Mỹ đi đóng quân và làm "kẻ ác", trong khi Mỹ đang muốn rút quân? Và thêm nữa là, Mỹ phòng thủ xa làm gì khi Nga và TQ rất tốt bụng? Rõ ràng, với luận điểm Nga, TQ, Triều Tiên,... là nước tốt, cả thế giới hoà bình, ắt sẽ kéo theo chuyện Mỹ không cần đóng quân nhiều nơi. Mỹ giờ có vẻ đồng ý với luận điểm đó của các báo VN, nhưng giờ báo VN cũng không tha. Hihi...

Quay trở về câu chuyện VN.

Bạn nói "không lệ thuộc" để yên ổn làm ăn là điều tốt? Thực tế, chuyện "yên ổn làm ăn" không hề liên quan đến chuyện "có bảo kê". Nếu không muốn nói là ngược lại: không có bảo kê thì không thể yên ổn làm ăn.

Lấy ví dụ, nếu không được bảo hộ bởi luật pháp, bởi công an và quân đội, thì liệu bạn có yên ổn làm ăn? Khi mà xung quanh bạn luôn có người muốn lấy tiền bạn, muốn kiếm lợi nhiều hơn bất kể có ép bạn vào đường cùng không? Chính quyền chính là hình thức "bảo kê" có thế lực và được công nhận trong cộng đồng xã hội mà mình đang sống. Nếu không có họ, xã hội sẽ loạn, và sẽ không còn chuyện "yên ổn làm ăn" gì cả. Nếu bạn không tin, hãy đứng lên và kêu gọi người khác đập bỏ chính quyền đi, tôi cho rằng chẳng ai theo bạn cả, vì đằng nào thì sau khi bỏ chính quyền cũ, bạn phải lập chính quyền mới mà thôi.

Chính quyền, thực tế là một bảo kê quá có thế lực, bao trùm toàn bộ xã hội, và mọi người phải "nộp bảo kê" cho họ, dưới hình thức "thuế". Bạn còn ở dưới chính quyền nào, thì còn phải nộp tiền bảo kê cho họ, bạn không nộp, bạn sẽ bị phạt hoặc bị tù để không thể "yên ổn làm ăn" được nữa.

Giờ khi nhìn vấn đề rộng hơn là bang giao giữa các nước, có thể thấy mọi thứ không đơn giản như vậy. Chúng ta không có một lực lượng bảo kê thống trị như "chính quyền", cái chúng ta có là một tình trạng cát cứ giữa các hệ thống bảo kê với nhau. Và vì không ai ép, nên VN có thể không trả tiền bảo kê cho bên nào cả, nhưng khi "có chuyện" thì sẽ chẳng có ai ra bảo vệ cả. TQ hoặc Mỹ muốn đập VN thì nó làm cái một, xong. Và vì không có lực lượng bảo kê quốc tế mạnh, nên các doanh nghiệp lớn không dám bước vào VN, vì họ không chắc ngày mai có bị các ông lớn kia đến VN kiếm chuyện không.

Tóm lại, tôi không cho rằng VN đang "yên ổn làm ăn" vì không có bảo kê. Thế của VN đang rất khó xử: đang đứng giữa cuộc tranh giành giữa 2 thằng bảo kê, chọn một bên thì rất dễ bị bên kia gây hấn. Và báo chí VN phải làm có vẻ như chúng ta đang "yên ổn" vì không bị bảo kê bắt nạt mà thôi.

Ko có thằng Mỹ thì h ko còn đảo nữa đâu bạn ạ, mà cũng chắc gì h mình đã độc lập được như bây giờ mà ko thành 1 tỉnh ko chính thức của thằng Tàu khựa.

Chúng ta ko phải lệ thuộc mà là thành phần đu dây giữa 2 thằng mạnh, đu ko khéo là tạch luôn =)). Mà nếu có đánh nhau thì chúng ta cũng sẽ bị tiêu diệt đầu tiên (chắc chỉ sau thằng Đài Loan) như ngày xưa Đức nó tiêu diệt Ba Lan ý.