Nấu cơm như thế nào?

  1. Ẩm thực

Từ khóa: 

ẩm thực

Rửa nồi, nhóm lửa bùng lên

Bắp nồi lên bếp rồi cho nước vào

Nước vào được nửa xoong thì dứt

Nấu đến khi nước sôi bức lên

Gạo thì tùy nước mà lấy

Lấy gạo xong đem gạo đấy đi vo

Vo gạo kỹ nhặt hết sạn trấu

Nước đổ đi để ráo gạo sơ

Khi nước đã sôi sùng sục

Đổ gạo vào nồi lấy đũa sơ quanh

Gạo đã vào phải sơ cho kỹ

Không khéo thì gạo sít đáy nồi

Xong hết đậy vung ngồi đợi

Chờ nước lại sôi ta ghé thăm chừng

Ghé thăm chừng chờ khi nước cạn

Nước cạn rồi tắt lửa kẻo khê

Tắt lửa ngọn, để lửa than

Từ từ cơm chín chớ hoang mang gì.

Trên là cách nấu cơm bếp củi

Còn bây giờ nấu điện nồi cơm

Vo gạo đổ nước cắm cơm

Bốn mươi lăm phút có cơm trong nồi.

🤣🤣

Trả lời

Rửa nồi, nhóm lửa bùng lên

Bắp nồi lên bếp rồi cho nước vào

Nước vào được nửa xoong thì dứt

Nấu đến khi nước sôi bức lên

Gạo thì tùy nước mà lấy

Lấy gạo xong đem gạo đấy đi vo

Vo gạo kỹ nhặt hết sạn trấu

Nước đổ đi để ráo gạo sơ

Khi nước đã sôi sùng sục

Đổ gạo vào nồi lấy đũa sơ quanh

Gạo đã vào phải sơ cho kỹ

Không khéo thì gạo sít đáy nồi

Xong hết đậy vung ngồi đợi

Chờ nước lại sôi ta ghé thăm chừng

Ghé thăm chừng chờ khi nước cạn

Nước cạn rồi tắt lửa kẻo khê

Tắt lửa ngọn, để lửa than

Từ từ cơm chín chớ hoang mang gì.

Trên là cách nấu cơm bếp củi

Còn bây giờ nấu điện nồi cơm

Vo gạo đổ nước cắm cơm

Bốn mươi lăm phút có cơm trong nồi.

🤣🤣