Nên ở bên giúp đỡ hay tránh xa người có năng lượng tiêu cực?

  1. Tâm lý học

Mình có một người bạn, lúc nào bạn ấy cũng tâm sự với mình những cảm xúc buồn bã, tiêu cực và mình cảm thấy bản thân cũng đang dần tiêu cực theo dù mình vốn là một người khá tích cực. Mình nên ở bên giúp bạn ấy thoát ra hay hạn chế tiếp xúc với bạn ấy đây mọi người, mình rối quá...

Từ khóa: 

người tiêu cực

,

tâm lý học

Tại sao lại có ý nghĩ tránh xa? 
Trả lời
Tại sao lại có ý nghĩ tránh xa? 
Mức độ tình bạn ra sao ? Thân, hữu, thường, vô