Kempeitai đã cố gắng che giấu điều gì Nhật Bản có đang đóng vai nạn nhân trong thế chiến thứ 2 Ngoài Unit 731 có đơn vị nào tàn ác hơn thế không?

  1. Lịch sử

  2. Văn hóa

Đây là link về những sự kiện quá khứ được che giấu bởi Kempeitai, mong mọi người có thể cho thêm nhiều góc nhìn về việc này ! 

10 Horrific Atrocities Committed By Japan's Secret Police In World War II - Listverse

listverse.com

Từ khóa: 

lịch sử

,

văn hóa

Thực ra nói về độ tàn ác thì cả đội quân Nhật cũng không kém gì Đức Quốc Xã là mấy. Không tính đến những vụ thảm sát ở Trung Quốc. Ngay tại Việt Nam 2 triệu đồng bào ta cũng đã chết do bị đói. Chúng nhổ lúa để trồng đay khiến ngày đó bước chân ra ngõ là gặp người chết đói

Trả lời

Thực ra nói về độ tàn ác thì cả đội quân Nhật cũng không kém gì Đức Quốc Xã là mấy. Không tính đến những vụ thảm sát ở Trung Quốc. Ngay tại Việt Nam 2 triệu đồng bào ta cũng đã chết do bị đói. Chúng nhổ lúa để trồng đay khiến ngày đó bước chân ra ngõ là gặp người chết đói