Nên tăng lương cho những ngành nghề nào?

  1. Đầu tư & Tài chính

  2. Hướng nghiệp

  3. Thinking Hub

  4. Tin Tức

https://cdn.noron.vn/2021/12/15/17057226233984445-1639543510_1024.jpg
Từ khóa: 

tăng lương

,

ngành nghề

,

đầu tư & tài chính

,

hướng nghiệp

,

thinking hub

,

tin tức

Y tế, giáo dục, an ninh cơ mà tăng lương phải đi cùng với trách nhiệm và chất lượng cao hơn
Trả lời
Y tế, giáo dục, an ninh cơ mà tăng lương phải đi cùng với trách nhiệm và chất lượng cao hơn

tăng lương cho công nhân, nghề làm vệ sinh, nghề sư phạm,...

Nghề vệ sinh cho đường phố như lao công, móc cống,... Những nghề này vất vả mà cũng ảnh hưởng đến sức khoẻ, hi vọng họ sẽ được trả mức lương cao hơn.