Nếu bạn có thời gian bạn có chắc chắn rằng mình sẽ chuẩn bị bữa ăn cho cả gia đình chứ ?

  1. Ẩm thực

Từ khóa: 

ẩm thực

,

ẩm thực

đó là điều hiển nhiên

Trả lời

đó là điều hiển nhiên

Chắc chắn
Tất nhiên rồi